Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Raad van Toezicht

Wie zitten er in onze Raad van Toezicht?

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht inspireert, controleert en denkt mee over de activiteiten van Duurzaam Den Haag. Naast het vaststellen van de jaarstukken zijn de belangrijkste onderwerpen de strategie en continuïteit van Duurzaam Den Haag. De Raad van Toezicht komt vijf keer per jaar samen.

Leden van de Raad van Toezicht Duurzaam Den Haag in 2021

Dick Zwaveling

Dick Zwaveling is lid van de financiële commissie. Daarnaast is hij ook zelfstandig adviseur, voorzitter van stichting Stibat Sevices en lid van de Raad van Toezicht Filmhuis Den Haag.

Hans Kuijpers

Hans Kuijpers is lid van de personele commissie. Daarnaast is hij directeur van Installatiebedrijf W.A. Kuijpers en bestuurslid bij de bedrijvenkring Schieovers, waarbij hij in beheer is van de portefeuille Duurzaamheid & Energietransitie.

Thérèse van Gijn-Bruggink

Thérèse van Gijn-Bruggink is lid van de personele commissie. Daarnaast is ook bestuursvoorzitter van het Dinamo Fonds.

Kirsten Wilkeshuis

Kirsten Wilkeshuis is lid van de financiële commissie.

Peter Smit

Peter Smit is voorzitter van de Raad van Toezicht.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht