Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg en Eneco tekenen intentieverklaring

Deel pagina:

15 jun
Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg en Eneco tekenen intentieverklaring

De Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg en Eneco hebben 30 mei 2017 een intentieverklaring ondertekend, waarin zij afspraken hebben gemaakt om met elkaar te onderzoeken hoe de wijkverwarming op Ypenburg verduurzaamd kan worden. Het is de ambitie om de Ypenburgse warmtevoorziening in 2025 CO2-neutraal te hebben. Het komende jaar wordt besteed aan diverse onderzoeken en pilots om na te gaan hoe zij dit doel samen kunnen bereiken. In de intentieverklaring staan concrete activiteiten benoemd welke uitgevoerd gaan worden en uiterlijk eind 2017 moeten leiden tot een gezamenlijk programma voor de verduurzaming van de warmtevoorziening te Ypenburg. Aan de gemeente Den Haag is gevraagd om ook haar commitment aan dit programma uit te spreken.

Tijdens de Dag en de Avond van de Warmte hebben bewoners hun ideeën en wensen inzichtelijk gemaakt. Bovendien hebben diverse bewoners aangegeven daadwerkelijk te willen helpen bij de uitvoering. De Stichting gaat de meest passende ideeën, mede ondersteund door Eneco en gemeente Den Haag, vertalen naar plannen en concrete projecten.

Een aantal activiteiten zijn al gestart. Er loopt een pilot voor het optimaliseren van de afstelling van radiatoren. Daarnaast doet Eneco een test met het terugleveren van opgewekte warmte door bewoners aan het warmtenet. In een warmteoverdrachtstation in de wijk bouwt Eneco een testopstelling die geschikt is voor een woning.

Belangrijk is ook dat Eneco een onderzoek naar de mogelijkheden om warmte uit geothermie toe te passen in Ypenburg inmiddels heeft opgestart.

Karel van den Boogaard, voorzitter Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg: ”Bijzonder is dat dit initiatief helemaal uit de bewoners komt. Wij zien Eneco als belangrijke partner die kan ondersteunen bij het bereiken van onze missie: een CO2 neutrale warmtevoorziening in 2025. Michiel van den Berg, directeur Eneco Warmte & Koude: “Het is echt bijzonder om op deze manier samen met een groep klanten te werken aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in Ypenburg. Zo gaan we komende jaren steeds verder verduurzamen, samen met onze klanten, op basis van lokale mogelijkheden en belangen. Zo geeft Eneco invulling aan onze missie Duurzame energie van iedereen.

Haags Warmte Initiatief

De gemeente heeft een Haagse aanpak ontwikkeld voor een duurzame energietransitie: het Haags Warmte Initiatief (HWI). In dit initiatief zetten bewoners, Duurzaam Den Haag en de gemeente zich samen met andere partijen in, om verschillende warmteprojecten uit de stad te versnellen en te realiseren. Alleen zo kan een duurzame energietransitie echt op gang komen. De ambitie: binnen 15 jaar een duurzame warmtevoorziening creëren, waarmee we de CO2-uitstoot van het warmtegebruik van woningen met 20% kunnen verminderen.

Lees hier meer over het Haags Warmte Initiatief en de aangesloten bewonersinitiatieven!


Meer nieuws

Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes
12 mrt

Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes

DuurSaam Benoordenhout organiseerde de derde wijkbijeenkomst voor hun wijk

Lees verder
Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes
12 mrt

Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes

DuurSaam Benoordenhout organiseerde de derde wijkbijeenkomst voor hun wijk

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht