Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Nieuw akkoord biedt volop aanknopingspunten voor Haagse Krach, maar fors meer middelen nodig voor energietransitie

Deel pagina:

30 mei
Nieuw akkoord biedt volop aanknopingspunten voor Haagse Krach, maar fors meer middelen nodig voor energietransitie

Het nieuwe coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambitie’ dat gisteren is gepresenteerd door Groep de Mos, VVD, D66 en Groenlinks biedt volop aanknopingspunten voor een bottom-up beweging naar een duurzaam Den Haag. Heleen Weening directeur stichting Duurzaam Den Haag: ‘Super uitgangspunten van nieuwe college ten aanzien van ruimte voor Haagse Krach, top ambitie ten aanzien van de energietransitie en expliciet aandacht voor groen en klimaatbestendigheid! Maar er zijn wel fors meer middelen nodig voor het realiseren van die ambitie.’

De nieuwe Haagse coalitie wil de komende jaren actief invulling geven aan het Klimaatakkoord van Parijs, op z’n Haags, van onderop, samen met bewoners en lokale ondernemers. De doelstellingen zijn ambitieus: in 2030 een klimaatneutraal Den Haag, zoals gevraagd in het door 250 organisaties -waaronder Duurzaam Den Haag- en 13 fracties gesteunde Haags Klimaatpact. De komende vier jaar gaan 25.000 tot 30.000 woningen van het aardgas af.

‘We zijn blij met de hoge ambitie, dit betekent wel dat alles in het werk moet worden gezet om dit te organiseren en waar te maken, voor de komende periode, maar ook nu al voor de periode daarna. Deze ambitie betekent namelijk dat tussen 2023 en 2030 ruim 20.000 woningen per jáár van het gas af moeten!’ 
Directeur Duurzaam Den Haag Heleen Weening

Hoe gaan we dit betalen?
Weening: ‘Om 25.000 tot 30.000 woningen van het gas af te krijgen is 150 tot 180 miljoen euro nodig. Voor de aanpassing van je huis heb je namelijk gemiddeld 26.000 euro nodig, 6.000 euro daarvan verdien je niet terug, die zou door de gemeente of het Rijk betaald moeten worden.’

Voor de komende vier jaar stelt deze coalitie 4,5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de energietransitie. En na verkoop van Eneco vanaf 2020 naar verwachting 135 miljoen in een revolverend energiefonds, afhankelijk van wat de verkoop van de Haagse aandelen oplevert. Of dit voldoende is moet blijken. Er is een groot gat tussen de ambitie en de middelen die nu beschikbaar zijn. Daarmee komt het aan op het organiseren van financiële middelen vanuit het Rijk. Beoogd wethouder Van Tongeren heeft een goed landelijk netwerk, dus kan lobbyen voor gunstige uitvoering voor Den Haag van het landelijke akkoord.

’Mooi dat er een integraal verantwoordelijke wethouder is – niet de versnippering van vorig college: Liesbeth van Tongeren wordt wethouder Duurzaamheid en Energietransitie. Die bestuurlijke kracht hebben we echt nodig om die 25.000 - 30.000 duurzame woningen voor 2023 te realiseren’
Directeur Duurzaam Den Haag Heleen Weening

Haagse Krach en Duurzaam Den Haag al aan de slag!
De ambities zijn duidelijk, nu moeten we aanpakken, aan de slag! Niet vanaf nul gelukkig, maar aansluitend bij Haagse Krach beweging. Talrijke mensen zijn al druk bezig hun huis en buurt te verduurzamen. Deze coalitie gaat hen verder stimuleren en actief ondersteunen en zorgen voor de noodzakelijke voorwaarden om hun initiatieven tot een (groter) succes te maken.

Dit sluit aan bij het werk van Duurzaam Den Haag: het stimuleren en ondersteunen van de Haagse krach beweging van mensen in Den Haag die duurzaam doen! En het sluit aan bij een aantal concrete projecten die bij Duurzaam Den Haag al lopen. Met het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt gaan we de wijken Noordpolderbuurt, Koningsplein en Moerwijk-Oost klimaatadaptief en CO₂-neutraal maken in tien jaar, met Operatie Steenbreek vergroenen we de stad. Met ons idee van de buurtwerkplaats, willen we opleiding en leerwerkplekken creëren rond de energietransitie. De nieuwe coalitie omarmt dat enthousiast. De transitie naar een duurzaam Den Haag kan nu echt gaan versnellen!


Lees meer over het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt en Operatie Steenbreek

Meer nieuws

Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes
12 mrt

Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes

DuurSaam Benoordenhout organiseerde de derde wijkbijeenkomst voor hun wijk

Lees verder
Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes
12 mrt

Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes

DuurSaam Benoordenhout organiseerde de derde wijkbijeenkomst voor hun wijk

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht