Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Vraag & antwoord over het Klimaatfonds

Vraag & antwoord over het Klimaatfonds

Wat is CO2-compensatie?

CO2- of klimaatcompensatie is het opheffen van de effecten van CO2-uitstoot. Als een bedrijf energiebesparende maatregelen genomen heeft en duurzame energie gebruikt is er altijd nog niet-vermijdbare CO2-uitstoot over. Compensatie levert de gewenste CO2- neutraliteit op.

Wat is Klimaatfonds?

Het Klimaatfonds is opgericht om niet-vermijdbare CO2-uitstoot van bedrijven, organisaties en evenementen te compenseren door lokale projecten te steunen uitgevoerd door organisaties zonder winstoogmerk. Het Klimaatfonds bestaat sinds 2009.

Welk doel heeft het Klimaatfonds?

Het Klimaatfonds heeft tot doel vraag en aanbod op het gebied van klimaatcompensatie in de eigen stad bij elkaar te brengen. Dit doen we door bedrijven, organisaties en evenementen te motiveren om klimaatneutraal te leven of een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. De niet-vermijdbare CO2-uitstoot wordt lokaal gecompenseerd.

Door onze bijdrage aan energiebesparende of opwekkende projecten zorgen we ervoor dat de business case voor duurzame energie steeds beter wordt en we maken duurzame projecten zichtbaar! 

Welk voordelen heeft compensatie via het Klimaatfonds voor mijn bedrijf?

  • Het versterkt het duurzaamheidsbeleid van de onderneming en zorgt ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd.
  • Compenseren bij het Klimaatfonds is lokaal, zichtbaar, meetbaar en gecontroleerd!
  • Het is goedkoper om via Klimaatfonds te compenseren, dan bijvoorbeeld via certificaten.
  • Je kan je eigen lokale projecten kiezen en meteen zien waar je geld naartoe gaat. 
  • Je bijdrage stimuleert duurzame projecten in de regio.

Hoe werkt het?

Je berekent je CO2-voetafdruk. Dit betekent dat je aangeeft hoeveel gas en elektra je gebruikt, hoeveel medewerkers je hebt, hoeveel kilometers je rijdt, etc. De hoeveelheid CO2 die je uitstoot, kun je compenseren via het Klimaatfonds.

Deze projecten gingen je voor

Is het vrijwillig?

Ja, de compensatie die het Klimaatfonds aanbiedt, behoort tot de vrijwillige markt.

Wat is de prijs per ton CO2?

Het compenseren van een ton CO2 in eigen land is duurder dan compenseren via projecten in ontwikkelingslanden. Berekeningen laten zien dat de prijs ver boven de € 100 per ton ligt. Het Klimaatfonds rekent met een prijs van € 20 per ton CO2. Dit komt overeen met de prijs van de andere lokale klimaatfondsen.

Hoe langt duurt de aanvraag procedure?

Vanaf het moment dat alle stukken in bezit zijn van het Klimaatfonds, kan je rekenen op een doorlooptijd van 6 weken.

Financiert het Klimaatfonds ook onderzoeken, zoals haalbaarheidscans of energiescans?

Nee, het Klimaatfonds heeft echter wel een groot netwerk met partners die ondersteuning bieden. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager. 

Financiert het Klimaatfonds ook particuliere initiatieven, bijvoorbeeld het duurzaam verbouwen van jouw huis?

Nee, je aanvraag zal niet worden gehonoreerd, omdat het een particulier initiatief is. Aanvragen van bewonersverenigingen en VvE’s komen wel in aanmerking

Biedt het Klimaatfonds financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van een innovatief product dat bijdraagt aan CO2-reductie.

Nee, omdat het om een commerciële activiteit wijst het Klimaatfonds je verzoek af.

Meer informatie? Bel 070 - 36 430 70 of mail klimaatfonds@duurzaamdenhaag.nl


Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht