Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Met deze projecten wordt al CO2​ bespaard!

Met deze projecten wordt al CO2​ bespaard!


Compensatieprojecten in Den Haag 2017

 • Coöperatie Zon op World Forum: bewoners in het Statenkwartier hebben 252 zonnepanelen aangelegd op het dak van het World Forum. De CO2-besparing bedraagt naar verwachting circa 524 ton in 15 jaar.
 • Groene Regentes: bewoners van dit wijkinitiatief hebben via collectieve inkoop in 2017 in totaal 536 zonnepanelen en 24 warmtepompen aangeschaft. Daarmee besparen ze in 15 jaar naar verwachting circa 1.935 ton CO2.
 • Coöperatie 070Energiek=om: via collectieve inkoop hebben bewoners van de Teijlerstraat 267 zonnepanelen aangeschaft. De CO2-beparing in 15 jaar bedraagt naar verwachting circa 492 ton.
 • Vogelwijk Energiek: bewoners van dit wijkinitiatief hebben collectief in totaal 259 zonnepanelen en 2 warmtepompen aangeschaft. De CO2-reductie in 15 jaar is naar verwachting circa 533 ton.
 • Duursaam Benoordenhout: bewoners van deze wijk hebben collectief 138 zonnepanelen aangeschaft. Ze besparen daarmee in 15 jaar naar verwachting circa 310 ton CO2.
 • Hockeyclub Klein Zwitserland: plaatsing van 313 zonnepanelen en vervanging van traditionele veldverlichting door ledlampen. De CO2-reductie bedraagt in 15 jaar naar verwachting circa 954 ton.
 • Haagse Hogeschool: aanschaf ledlampen ter vervanging van traditionele lampen. Naar verwachting reduceert dit in 15 jaar circa 1.099 ton CO2.
 • Welzijnsorganisatie Xtra: vervanging traditionele door ledverlichting in buurthuis De Regenvalk. De CO2-besparing tijdens de levensduur van de lampen is naar verwachting circa 279 ton.
 • Haags Dierencentrum: vervanging van oude CV-installatie door een zuinige installatie. De verwachte CO2-besparing bedraag circa 353 ton.

Compensatieprojecten in Den Haag 2016*

 • Coöperatie Groen Hofzicht:bewoners in Bezuidenhout hebben 539 zonnepanelen aangelegd op het dak van het Aegon-kantoor.
  De CO2-besparing 953 ton
 • Groene Regentes: bewoners van dit wijkinitiatief hebben via collectieve inkoop in 2016 in totaal 336 zonnepanelen en 6 warmtepompen aangeschaft.  
  CO2 - besparing: 756 ton 
 • Haag Atletiek: heeft op het clubgebouw 80 zonnepanelen aangelegd. 
  CO2 - besparing: 145 ton.
 • Voetbalvereniging GDA: heeft op hun sporthal 80 zonnepanelen aangelegd.
  CO2 - besparing: 142 ton
 • Buurtenergie Statenkwartier: via collectieve inkoop hebben bewoners van dit wijkinitiatief 134 zonnepanelen aangeschaft.
  CO2- besparing: circa 255 ton.
 • Vogelwijk Energiek: bewoners van dit wijkinitiatief hebben collectief in totaal 187 zonnepanelen aangeschaft.
  CO2 - besparing: circa 299 ton.
 • Wijkberaad Vruchtenbuurt: bewoners van deze wijk hebben collectief 65 zonnepanelen aangeschaft.
  CO2 - besparing: circa 117 ton 
 • Bewoners Loosduinen: collectieve inkoop van 126 zonnepanelen.
  CO2 - besparing:  202  ton
 • Museon: grootschalige vervanging van traditionele verlichting door ledverlichting. 
  CO2 - besparing: circa 1.923 ton.
 • Sportvereniging HBS: vervanging van traditionele (veld-) verlichting door ledlampen.
  CO2 - besparing: circa 176 ton.
 • International School of The Hague: traditionele verlichting vervangen door ledverlichting.
  CO2 - besparing: circa 299 ton
 • Stichting Haagse Gezondheidscentra: aanschaf ledlampen ter vervanging van traditionele lampen in twee gebouwen. 
  CO2 - besparing:  circa 138 ton 
 • Zorggroep Oldael: vervanging traditionele verlichting door ledverlichting. 
  CO2- besparing: circa 240 ton.

* De CO2- reductie in 15 jaar