Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Ik zoek financiering voor een energiebesparende maatregel

Ben je een stichting of een vereniging? Meld je dan aan!

Ik zoek financiering voor een energiebesparende maatregel

Ben je een Stichting of Vereniging? Een school, een sportvereniging, een culturele organisatie of een VVE of wijkinitiatief? Zoek jij financiering voor energie besparen of voor het opwekken van duurzame energie? Misschien kom jij wel in aanmerking voor een eenmalige bijdrage van het Klimaatfonds.

Aanvraagformulier

Vul hier het aanvraagformulier in, stuur het op en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Deze stichtingen en verenigingen gingen je voor!

Voorwaarden financiering

Dit zijn de voorwaarden voor de financiële bijdrage van het Klimaatfonds: 

  • Het project is van een maatschappelijke organisatie of instelling zonder winstoogmerk.
  • Het project wordt uitgevoerd in de regio Rotterdam - Den Haag. Check eerst of andere financiële steun mogelijk is, bijvoorbeeld via subsidies; maak hiervan een overzicht.
  • Een financiële bijdrage is afhankelijk van de beschikbare middelen uit de desbetreffende gemeente.
  • Het project moet aantoonbaar minimaal 100 ton CO2 reduceren. Dat berekenen we door alle maatregelen samen te nemen en over de gehele levensduur de CO2 mee te rekenen (tot 12 jaar).
  • Zodra de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd is de financiële bijdrage van toepassing.
  • De aanvraag kan uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van de maatregelen worden ingediend bij het Klimaatfonds.
  • De bijdrage van het Klimaatfonds is maximaal € 15,- per ton CO2-reductie.

Het Klimaatfonds toetst elke aanvraag individueel. Zij heeft het recht om van deze voorwaarden af te wijken. Het fonds is onafhankelijk in de beslissing om een financiële bijdrage toe te kennen.

Voor een volledige beschrijving van de voorwaarden en mogelijkheden van de ondersteuning van het Klimaatfonds mail klimaatfonds@duurzaamdenhaag.nl of bel 070 - 36 430 70.

Fonds 1818 verdubbelt bijdrage Klimaatfonds

Vanaf oktober 2015 hebben Fonds1818 en het Klimaatfonds de samenwerking geïntensiveerd en zal Fonds1818 alle projecten matchen, oftewel verdubbelen! Dit geldt helaas niet voor VvE's. Het Klimaatfonds toetst elke aanvraag individueel. Zij heeft het recht om van deze voorwaarden af te wijken. 

Zo heeft bijvoorbeeld het Omniversum met deze bijdrage de gasketels vervangen door energiezuinige ketels en 133 ton CO2  gecompenseerd. Dit leverde een mooi bedrag op, ongeveer €4000. Dan is de business case voor duurzaam doen een stuk beter! 

Hoe werkt het Klimaatfonds? Bekijk het voorbeeld van Klimaatfonds compensatiepartner Bioodi en het Haagse Museon.Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht