Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Jaarverslag 2018

Een terugblik op het afgelopen jaar. In het DDH Jaarverslag 2018 vertellen we over al onze activiteiten in Den Haag en de impact die we hiermee gerealiseerd hebben.

Jaarverslag 2018

Samen met steeds meer mensen in Den Haag zetten we ons met hart en ziel in voor een heerlijke stad om te leven, ook voor toekomstige generaties. Daarbij sturen we op impact in het dagelijks leven van mensen. We maken met DDH een ontwikkeling door waarbij we met onze doelen en beoogde resultaten vooral streven naar impact. ‘Wat heeft de stad eraan?’. Die focus hebben we proberen te vangen in een nieuwe lay-out voor het jaarverslag 2018. Korter, bondiger en steeds meer in relatie tot onze impact in de stad.

Zo wordt zichtbaarder waar we ons elke dag met vereende Haagse Krach voor inzetten en hoe we mondiale uitdagingen vertalen naar de schaal van onze stad. 

Lees hier online het DDH Jaarverslag 2018

Bewoners aan het roer in 3 Haagse wijken

Met het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt doen we dat in onze drie focuswijken: Koningspleinbuurt, Molenwijk/Puntpark en Moerwijk-Oost. De komende tien jaar maken we daar samen met bewoners de buurt aardgasvrij, groener en bestand tegen extreme weersomstandigheden. In 2018 hebben we in deze drie buurten een prachtige start gemaakt. Met enthousiaste, betrokken bewoners zijn buurtteams opgezet en succesvolle buurtbijeenkomsten georganiseerd. Daarin hebben ruim 200 bewoners gezamenlijk plannen gemaakt, die hun eigen leven verbeteren of verlichten en zorgen voor een schonere buurt en een duurzame, comfortabele woning. Het aantal mensen dat nu al bijdraagt aan een duurzame stad – van kleine stappen, tot grote sprongen –  groeit. Bovendien hebben de buurtteams een eerste aanzet gemaakt voor een buurttransitieplan. Daarin staat hoe de buurt aardgasvrij en groen wordt op een wijze die past bij de wensen en eisen van de buurt.

Dat laatste is van groot belang. Vooral om mensen aan te spreken voor wie duurzaamheid om begrijpelijke redenen niet bovenaan de prioriteitenlijst staat. Het vergt een andere aanpak dan mensen ondersteunen die uit zichzelf al duurzaam aan de slag zijn. In 2018 hebben we nadrukkelijk ingezet op het activeren en ondersteunen van die nieuwe doelgroepen.

Op een sportieve manier aan de slag met schone energie

Zo rolden we in 2018 met de DDH Nieuwe Energie Bootcamps op het Escampfestival en Festival Het Circus een nieuw concept uit om nieuwe doelgroepen op een ludieke manier kennis te laten maken met schone energie. Ruim 500 enthousiastelingen, jong en oud, hebben actief meegedaan met de verschillende onderdelen van de bootcamp, zoals fietsend energie opwekken voor een kopje koffie of het opladen van hun mobiel. Alle deelnemers kregen concrete handelingsperspectieven aangereikt om thuis zelf duurzaam aan de slag te gaan. 

Krachten bundelen met bewonersinitiatieven

Maar ook de mensen die al langer duurzaam aan de slag zijn, konden in 2018 weer op ons rekenen. In de werkgroep Duurzame Haagse Warmte verzamelen en delen bewonersinitiatieven kennis en ervaring over het aardgasvrij maken van hun buurt. De werkgroep heeft als doel verschillende warmteprojecten uit de stad te versnellen en te realiseren. In 2018 organiseerden we maandelijkse kennissessies en ondersteunden we de ontwikkeling van buurtwarmteplannen. De werkgroep is in 2018 gegroeid van negen naar vijftien buurtinitiatieven.

Het jaarverslag laat mooie resultaten zien waar we trots op zijn. Resultaten die impact hebben gemaakt! Lees hier online het DDH Jaarverslag 2018.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht