Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Duurzaam Den Haag 2017: Toekomstbestendig met Haagse Krach

Lees hier onze plannen van 2017

Duurzaam Den Haag 2017: Toekomstbestendig met Haagse Krach

Onze missie, visie en doelstellingen 

De missie van Stichting Duurzaam Den Haag (DDH) is het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers die Den Haag duurzamer maken. In 2017 willen we door met de successen: onze activiteiten die bewoners, ondernemers en nieuwe doelgroepen (zoals huurders of mensen die nog weinig aan duurzaamheid doen) activeren om duurzaam aan de slag te gaan en onze plek in de stad van ‘trusted third party’ en ‘community leader’ van duurzaam doen in Den Haag. En in 2017 willen we meer focus, massa en inzicht in en sturen op impact. We richten ons op drie thema’s:

 1. Energie (besparen en schone energie, met name warmte);
 2. Groen (voor verkoeling en waterberging in de stad); en
 3. Grondstoffen (circulaire economie en huishoudelijk afval).

We willen daarbij opschalen naar de ‘early majority’, onder andere door de koplopers te verbinden met de early majority. Daarnaast willen we de impact van onze activiteiten en van de initiatieven die we aanwakkeren concreet maken in termen van Haagse Krach (gemobiliseerde aantallen mensen), CO-reductie, vergroening/ontstening en toename van circulaire stromen of vermindering van restafval. Onze hoofddoelstellingen voor 2017 zijn:

 1. De wijk in: naar de mensen toe met aanbod/handelingsperspectief om duurzaam aan de slag te gaan op gebied van energie, groen en grondstoffen.
 2. Campagne, participatie en co-creatie: Haagse Krach zichtbaar maken en verder mobiliseren en laten doorwerken.
 3. 3. Toekomstbestendig ondernemen: creëren van lokale groene waarde, business, circulaire stromen en werkgelegenheid.

Ons werk: projecten

De doelstellingen bereiken we door onze projecten:

Algemeen:

 • Loket Duurzaam Den Haag
 • Netwerk & Community (inclusief DDH-ontmoetingen op locatie, basisnetwerk duurzame bedrijven en samenwerking Nudge/MAEX)
 • Energiebeurs
 • Klimaatfonds Haaglanden

De wijk in:

 • Haagse Krach Karavaan (inclusief Hou van je Huis)
 • Operatie Steenbreek
 • Groen, Natuur en Water Campagne, participatie en co-creatie:
 • Haagse Krach Plekken
 • Haagse Warmte
 • VvE Versneller
 • Energiesponsors
 • Duurzaam Consumeren (inclusief Fair Trade)
 • Monitor Haagse Duurzaamheid
 • Vier de Natuur, het hele jaar door
 • Knipkaart Ondersteuning Bewonersinitiatieven

Toekomstbestendig ondernemen:

 • Toekomstbestendig Ondernemen
  Energie voor bedrijven (inclusief Duurzaamheid door Haagse bedrijven)

Naast de projecten zetten we dit jaar in op het verder versterken van onze organisatie door:

 1. DDH strategie 2017-2020 te ontwikkelen;
 2. permanente stakeholderdialoog te organiseren;
 3. flexibele schil om kleine kernformatie te ontwikkelen; 
 4. en onze onafhankelijke positie te versterken (statuten aanpassen en CBF-keurmerkverwerven). 

Onze mensen, partners en financiers 

DDH wordt gevormd door een kleine, vaste kern van 10 medewerkers (8,8 fte), 4 vrijwillig medewerkers, 2 stagiair(e)s en een externe controller. Daarnaast kent DDH een RvT bestaande uit vijf personen en is een Raad van Advies en Inspiratie in oprichting. DDH heeft een groot aantal partners in de stad met wie wij samen initiatieven ondernemen en projecten uitvoeren. Ons werk wordt gefinancierd door Gemeente Den Haag, de Nationale Postcodeloterij, bijdragen van Fonds1818, het Prins Bernhard Cultuurfonds, een aantal donateurs en inkomsten uit opdrachten van derden. Het totaal aan baten in de begroting opdrachten van derden. Het totaal aan baten in de begroting 2017 bedraagt € 1.180.000.

Lees hier het volledige Duurzaam Den Haag jaarplan 2017

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht