Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Resultaten op 31 oktober 2015

In de Fokker Terminal hebben honderden mensen op 31 oktober 2015 in groepen van 10 hun dromen en ideeën met elkaar gedeeld. Aan het eind van de dag zijn deze dromen concreter gemaakt en op papier gezet. Met deze concrete ideeën is iedereen zelf aan de slag gegaan. 

Hieronder vind je een beknopt overzicht van alle ideeën die op deze dag zijn gevormd. Inmiddels zijn enkele van deze ideeën in een vergevorderd stadium. Hier vind je alle lopende projecten terug!

Wil je aanhaken bij een idee/project? Stuur een mail naar info@hk1000.nl of bel met Amber van der Lans op 070 364 30 70

HK1000

Bewust GFT verzamelen
Bewust GFT verzamelen, vermalen, afvoeren via het riool en centraal vergisten
Contactpersoon vanuit DDH: Lennart van der Linde

Hoe maak je een duurzaam leefklimaat aantrekkelijk
Organiseren van de Haagse duurzaamheid week (in de week van de energiebeurs)
Contactpersoon vanuit DDH: Lennart van der Linde

Denk Lokaal
Duurzame oplossingen door meer kleinschalige samenwerking binnen de stad
Contactpersoon vanuit DDH: Amber van der Lans

Beloon schoon
Wedstrijd schoonste straat met een prijsuitreiking
Contactpersoon vanuit DDH: Amber van der Lans

Buurtlab-Smart city
Smart aangestuurde straatverlichting realiseren
Contactpersoon vanuit DDH: Sandra Nap

De nieuwe wereld proef tuin
Van parkeerplaatsen een groene oase maken
Contactpersoon vanuit DDH: Geert van Poelgeest

Kijk in een andere wijk
Reis door eigen stad
Contactpersoon vanuit DDHTom Golder

Circulaire fietsstad
Statushouders fietsen geven om fietsen te promoten
Contactpersoon vanuit DDH: Sandra Nap

Composterende buurt
Het verzamelen, maken en gebruiken van compost in de buurt
Contactpersoon vanuit DDH: Lennart van der Linde

Hartverwarmende mooie wandelingen
Benutten van bestaande initiatieven, uitbouwen en samenwerken door middel van stadswandelingen
Contactpersoon vanuit DDH: Geert van Poelgeest

Plein 3.0 doe het zelfpakket
Instrument "kruiwagen” voor inrichting van een plein
Contactpersoon vanuit DDH: Geert van Poelgeest

Behoud van architectonische waarde van het Haags vastgoed
Inventarisatie van de waarde
Contactpersoon vanuit DDH: Lennart van der Linde

OV-halte als ontmoetingsplek in de buurt
OV haltes herontwerpen tot ontmoetingsplek
Contactpersoon vanuit DDH: Sandra Nap

Warme ontmoetingsplek per buurt
Ontmoetingsplek per wijk realiseren
Contactpersoon vanuit DDH: Sandra Nap

Geef een wijk de stad
Wijken aansporen om evenementen te organiseren in de (hele) stad
Contactpersoon vanuit DDHTom Golder

Haagse happiness annex Haagse krach op wijk buurt niveau
Haagse krach organiseren op kleinschalig niveau in de wijk
Contactpersoon vanuit DDH: Amber van der Lans

Feestkalender voor alle Hagenaars

Informatievoorziening
Contactpersoon vanuit DDHTom Golder

Haagse Krach per wijk
Op het niveau vd de wijk een Haagse Krach organiseren
Contactpersoon vanuit DDH: Amber van der Lans

Meer groen in de stad
Vergroening van de Grote Marktstraat
Contactpersoon vanuit DDH: Geert van Poelgeest

Breed -Forum
Platform waar burgers zelf aan de slag kunnen
Contactpersoon vanuit DDHTom Golder

Heel Den Haag handelt
Ruil/spaarsysteem voor speelgoedonderdelen ontwikkelen om mensen te verbinden met elkaar
Contactpersoon vanuit DDH: Sandra Nap

Education transparency for a sustainable lifestyle
To improve access and understanding of a sustainable lifestyle , research, create, implementing
Contactpersoon vanuit DDH: Lennart van der Linde

Samen beheren we onze schone omgeving
Groen (voor de deur/in de straat) beheren, want groen geeft een schoon gevoel
Contactpersoon vanuit DDH: Geert van Poelgeest

Zwerfvuil aanpakken
Duidelijke voorlichting
Contactpersoon vanuit DDH: Amber van der Lans

Woef, campagne tegen hondenpoep
Organiseren in verschillende wijken
Contactpersoon vanuit DDH: Amber van der Lans

Gedragsverandering met veel positieve stimulans
Voorlichting en campagne voor een schone stad
Contactpersoon vanuit DDH: Lennart van der Linde

Bezem voor de jeugd
Actiedag organiseren voor elke basisschool in DH vanaf groep 6
Contactpersoon vanuit DDH: Amber van der Lans

Spiegeltje , spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste van de stad
Wijkbewoners stimuleren de schoonste wijk van Den Haag te worden
Contactpersoon vanuit DDH: Amber van der Lans

De groene stadspoort
Prins Clausplein omtoveren tot een groene toegangspoort, vergroening bebouwde kom
Contactpersoon vanuit DDH: Geert van Poelgeest

Deel jouw Buzz
Debat mobiel om buzz in de stad te creëren
Contactpersoon vanuit DDHTom Golder

Herintroductie de schillenboer in Den Haag
Mensen bewust maken van het milieu d.m.v. ophalen van GTF afval
Contactpersoon vanuit DDH: Lennart van der Linde

Pak die fiets
Heel Den Haag deelt zijn fiets
Contactpersoon vanuit DDH: Sandra Nap

Groen en Schoon
Het centrum groener en schoner maken
Contactpersoon vanuit DDH: Geert van Poelgeest

Maatschappelijke integratie
Eenvoudig werk, onderwijs, cultureel/sociaal, normen en waarden
Contactpersoon vanuit DDHTom Golder

Forest glow
Lichtgevende glow skatebaan maken (bij Zandvlakte)
Contactpersoon vanuit DDH: Sandra Nap

Groene lint
Bloembakken lint
Contactpersoon vanuit DDH: Geert van Poelgeest

Verbinding om eenzaamheid te verminderen en vluchtelingen te betrekken
Hulp bundelen met bestaande hulporganisaties
Contactpersoon vanuit DDH: Heleen Weening

Den Haag energiepositief in 2040
Kennis delen over duurzame initiatieven

Aanpak mobiliteit
Fiets en looproutes verbeteren, autoloze zondag, fietsen stimuleren, bezorg scooters weren

Leegstand kantoorgebouwen
Gemeenschappelijke ruimte voor stadlandbouw, duurzaam en energie

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht