Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

FAQ - Welke subsidies zijn er eigenlijk allemaal?

Deel pagina:

Particulier/ VvE

 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.
 • Subsidie dak-, vloer- en gevelisolatie 2021 (tot 31 december 2022) Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 750.000. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunnen er geen aanvragen meer worden gedaan)
 • Duurzaamheidsfonds VvE's Het duurzaamheidsfonds is een VvE-lening voor kleine VvE’s die graag op korte termijn hun gebouw willen onderhouden en verduurzamen. VvE’s hebben vaak te weinig geld in kas om deze plannen uit te voeren. Het VvE-fonds maakt het voor VvE’s mogelijk om het onderhoud en het verduurzamen te kunnen combineren en betalen.
 • Subsidie energiebesparing eigen huis (VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022) Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen als je minimaal twee isolerende maatregelen treft.
 • Subsidie wonen op schone energie 2022 Je kan subsidie aanvragen voor het overstappen van het koken op gas naar het koken op elektriciteit of het vervangen van de warmteoplossing op gas naar een andere energiebron.
 • Korting op bouwleges Heb je plannen om te bouwen of verbouwen? Wanneer je dit duurzaam doet, kan je in aanmerking komen voor een korting op de bouwleges.
 • Subsidie voor een groen dak Ga je een dak aanleggen dat is begroeid met planten? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.
 • Fonds 1818 Het fonds steunt initiatieven met minimaal drie personen die niet namens een stichting of vereniging aanvragen. Check de site om te kijken of je aan alle voorwaarden voldoet.
 • Subsidie elektrische auto delen (in coöperatie) Wilt u met andere bewoners uit uw wijk een coöperatie (vereniging) oprichten om elektrische auto’s te delen? Dan kunt u voor een proefperiode van 6 maanden subsidie aanvragen. Subsidie aanvragen kan tot en met 31 december 2023. Of totdat het totale bedrag van € 330.000 op is. In 2022 en 2023 € 120.000 beschikbaar per jaar. U krijgt maximaal € 18.000 subsidie.
 • Subsidies elektrisch rijden

Ontdek of er meer subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om je woning energiezuiniger te maken via: http://www.energiesubsidiewijzer.nl, https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer en https://www.duurzamestad.denhaag.nl/subsidies-wonen/#section-3

Ondernemers

 • Energie-investeringsaftrek (EIA) Als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kun je in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Er zijn 150 investeringsopties op 5 thema’s: Gebouwde omgeving, Industrie, Transport, Duurzame energie en Energieadvies.
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
 • MIA en Vamil Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je 75% van de investeringskosten in een keer afschrijven.
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) (Deze regeling is tijdelijk gesloten) Wie investeert in het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies door middel van pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van energie- en klimaatinnovatie kan in aanmerking komen voor subsidie. Hieronder valt ook het investeren in innovaties voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
 • Hernieuwbare Energie Werk je aan innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2023? Kijk of je gebruik kunt maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

Op de site www.rvo.nl/subsidies-regelingen staan alle nationale regelingen voor bedrijven.

Stichting/vereniging

 • Klimaatfonds Het Klimaatfonds verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen die energie besparende maatregelen nemen.
 • Fonds 1818 Fonds 1818 verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen ten behoeven van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio.
Een overzicht van alle subsidies is te vinden op de website https://duurzamestad.denhaag.n...

Lokaal initiatievenfonds

Goed om te weten dat er een nieuwe subsidie is vanuit GDH: https://duurzamestad.denhaag.nl/lise/Het LISE-fonds is het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie. Het fonds is voor initiatieven van bewonersgroepen, VvE's, verenigingen en ondernemers. Hij staat nu op de website.

Persoonlijke informatie

Wil je meer uitleg? Neem dan contact met de Hou van je Huis balie van de gemeente.

De Hou van je Huis-locaties Dennenweg en Escamplaan zijn open van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Hier kun je langs voor een persoonlijk advies. Graag eerst een afspraak maken. Dat kan telefonisch via (070) 353 99 31 en (070) 353 32 81.


Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht