Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Informatieavond Nieuwe Energie en Groen voor Koningsplein/Regentesseplein e.o.

Waar: Regentesseplein 148 Den Haag
Informatiebijeenkomst
wonenEnLeven
segbroek

Deel pagina:

Informatieavond Nieuwe Energie en Groen voor Koningsplein/Regentesseplein e.o.

Woon je in de buurt van het Konings- en Regentesseplein en wil je meer informatie over nieuwe energie en groen in je buurt? Kom dan op woensdagavond 16 mei van 19.00-21.00 uur naar Wijkcentrum de Regenvalk. Met buurtgenoten gaan we het hebben over de toekomstige duurzame energievoorziening en de vergroening van het Konings- en Regentesseplein en omgeving.

Waarom?
De verandering naar duurzamere energie en dus de loskoppeling van het aardgas gaat starten. Ook krijgen we door klimaatverandering te maken met wateroverlast door “piekbuien”, waar maatregelen voor getroffen moeten worden. Wij willen niet afwachten tot anderen bepalen hoe dat in zijn werk gaat. Daarom is het project “Nieuwe Energie en Groen in de buurt” opgestart.

Duurzaam Den Haag en het buurtteam nodigen je uit om met andere bewoners, ondernemers, buurtinitiatieven en anderen het stuur in handen te nemen. Samen werken we aan een groene en klimaatneutrale buurt, waar het fijn en betaalbaar wonen is.

De bewoners staan zelf aan het stuur en dat geeft directe meerwaarde voor de buurt: nieuwe banen, versterking van de lokale economie en een mooie, gezonde, groene en veilige leefomgeving. Met de wensen en kracht van de bewoners centraal. Duurzaam Den Haag ondersteunt daarbij, samen met Gemeente Den Haag, woningcorporaties en andere belangrijke partners.

Concreet betekent dit dat Duurzaam Den Haag met jou of mensen uit jouw buurt in de komende tien jaar (2018-2028) gaat zorgen voor:

  • het CO₂-neutraal maken van 10.000 woningen en gebouwen;
  • voldoende groen en waterbergingscapaciteit (klimaatadaptieve buurten);
  • directe waarde voor mensen in de buurt, zoals banen, versterking van de lokale economie;
  • organisatie van het gedeeld eigenaarschap.

Afgelopen 13 maart was de eerste aftrap waar er veel waardevolle ideeën naar boven kwamen. Er stonden meteen een aantal enthousiaste bewoners op die graag een bijdrage aan willen leveren.

Kom ook op woensdag 16 mei!
Op woensdag 16 mei, van 19.00 tot 21.00 uur organiseren we weer een bijeenkomst in het Wijkcentrum de Regenvalk (Regentesseplein 148). Op de agenda staat o.a.:
• Kennismaking
• Terugkoppeling vorige keer
• Aanleiding en uitleg aanpak
• Het organiseren van een grote buurtbijeenkomst om op te halen wat de buurt belangrijk vindt bij deze verandering;
• Deelname aan het buurtteam;
• Communicatie en betrokkenheid, ideeën voor de aanpak.

Heb jij wensen en ideeën om dit voor elkaar te krijgen? Wil je meer horen of wil je misschien meedoen? Kom dan langs! Voorbereiding is niet nodig. Ook aanmelden hoeft niet, maar is wel handig, via edwin@duurzaamdenhaag.nl. Kun je niet, maar wil je wel op de hoogte blijven of heb je vragen? Stuur dan ook een e-mail.

Hartelijke groet,

Het buurtteam en Edwin Cornelissen (Duurzaam Den Haag)

Regentessekwartier - Den Haag Groene Regentes Uitvindershof - Regentessekwartier Uitvindersbuurt Regentesse En Valkenboskwartier Wijk Weimarstraat Den Haag 

Meer evenementen

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht