Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Hoe pakt de gemeente DH omgevingswet en pilots aan?

Medezeggenschap borgen in omgevingswet Den Haag

Waar: Heldenhoek, Elandstraat 88 Den Haag 2513 GV
wonenEnLeven
centrum

Deel pagina:

Hoe pakt de gemeente DH omgevingswet en pilots aan?

Handen aan het roer: omgevingswet ahoy!

In april organiseren bewonersorganisatie de Groene Eland & de Haagse Mug vier avonden over burgerparticipatie en omgevingswet.

In 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten de nieuwe omgevingswet gaan uitvoeren. Een belangrijke wet die gaat over de ´fysieke leefomgeving´. Dus over alles wat te maken heeft met: ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Maar ook met zorg, energie-klimaat en economie. Allemaal zaken die direct raken aan de belangen van buurtbewoners, kleine ondernemers, bewonersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Volgens de regering geeft de wet de burger inspraak. Het is echter van belang dat de Hagenaars ècht mee kunnen praten als het gaat om wezenlijke veranderingen in de wijk en stad. Laten we er samen voor zorgen dat burgerparticipatie medezeggenschap is.

1) 4 april: Omgevingswet voor ´dummies´: een ABC-tje.
2)
11 april: Hoe gaat de gemeente het aanpakken? En hoe zit het met de pilots?
3)
18 april: Wat betekent burgerparticipatie? En hoe vullen wij dit het beste in?
4)
25 april: In de ring: de politiek, beleidsmakers en bewoners in debat.

De avonden vinden plaats in wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek (Elandstraat 88, Den Haag)
Het avondprogramma is van 20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur).

Meer informatie:  haagsemug.nl/omgevingswet

Evenement website

Meer evenementen

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht