Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Duurzaam Den Haag zoekt lid Raad van Toezicht met expertise Energietransitie

Duurzaam Den Haag zoekt lid Raad van Toezicht met expertise Energietransitie

Stichting Duurzaam Den Haag (DDH) wil samen met partners haar rol spelen in de energietransitie in Den Haag. Vanuit een toenemend gevoel van urgentie om toe te werken naar een duurzamere samenleving en de behoefte om de focus te leggen op betrekken, realiseren en resultaten behalen heeft dit geresulteerd in het initiatief Nieuwe Energie en Groen in de Buurt. NEGB is een project waarbij het eigenaarschap van de energietransitie bij de bewoners zelf wordt gelegd.

Vanwege het einde van de zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht van stichting Duurzaam Den Haag (DDH), zijn we per 1 januari 2019 op zoek naar een lid van de RvT met expertise op gebied van de energietransitie op lokaal niveau waar de transitie tot realisatie moet komen.

De RvT houdt statutair toezicht op het beleid van het bestuur (in casu de directeur-bestuurder (directeur) en op de algemene gang van zaken van de stichting DDH. En treedt op als sparringpartner voor de directeur met het oog op strategische ontwikkeling en continuïteit van de organisatie. De RvT bestaat momenteel uit vijf leden, komt 6 keer per jaar bijeen en kent een personele en een financiële commissie.

Verwachte kwaliteiten en competenties

 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Strategisch denkniveau
 • Besluitvaardigheid
 • Kennis van zaken op gebied van stedelijke duurzaamheidsopgave
 • Voldoende inhoudelijke kennis en ervaring op de belangrijkste werkterreinen van DDH: energie (besparing en verduurzaming), groen & water(berging) in de stad
 • Goed ontwikkelde 'maatschappelijke antenne'
 • Een proactieve, open en constructief kritische houding
 • Communicatieve vaardigheid
 • Een relevant netwerk in de stad (en waar relevant regionaal en nationaal)
 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in zowel de profit als de non-profit sector Vanwege het expertiseveld Energietransitie vragen we van het nieuwe lid nadrukkelijk het volgende:
 • Aantoonbare kennis en ervaring op strategisch niveau op het gebied van de Energietransitie, bij voorkeur ook op lokaal, liefst buurtniveau.
 • Kennis op gebied van bewonersactivatie en coöperatieve modellen is een pre.

Taken

 • Kritisch toezicht houden op het beleid met in het bijzonder activiteiten op het gebied van de energietransitie van DDH, met oog op de ontwikkeling en continuïteit van de organisatie;
 • Op verzoek als klankbord fungeren voor de directeur;
 • Voorbereiden, bijwonen van en (pro)actief bijdragen aan de vergaderingen van de RvT, 6 per jaar, overwegend op dinsdagen van 17.00 – 19.00;

Wat bieden wij?

 • Mogelijkheid om op bestuurlijk strategisch niveau bij te dragen aan het verder verduurzamen van Den Haag
 • Een betrokken en professioneel opererend team van medeleden van de RvT, en medewerkers van de organisatie
 • Leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning 

Interesse?

Stuur dan CV en motivatie uiterlijk 18 december 2018 naar info@duurzaamdenhaag.nl. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Peter Smit (RvT) op 06-27 02 88 61 of Heleen Weening (directeur) op 06-30 29 41 13. De gesprekken vinden plaats in de week van 7 januari 2019.