Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Welke rol speelt beleidsmatige context bij de verduurzaming van ons warmtesysteem?

Twee onderzoekers deelden hun inzichten tijdens de bijeenkomst van de Werkgroep Duurzame Haagse Warmte van 18 oktober 2019.

Deel pagina:

Welke rol speelt beleidsmatige context bij de verduurzaming van ons warmtesysteem?

Matthijs Hisschemöller, onderzoeker bij Drift, publiceerde begin oktober zijn rapport over de belangenstrijd rond de ontwikkeling van warmteplannen in Amsterdam.

Hij concludeert daarin dat het gevestigde financieel belang van de gemeente Amsterdam en warmtebedrijf Nuon leidt tot warmteplannen op fossiele hoge temperatuur restwarmte in plaats van lage temperatuur warmte vanuit elektrische warmtepompen. De onderbouwing van deze warmteplannen wordt mede op basis van zijn argumentatie aangevochten bij de rechter. Die argumentatiepresenteerde hij op hoofdlijnen aan de werkgroep.

Kort samengevat is zijn advies aan Haagse bewonersinitiatieven om scherp te letten op de mogelijke invloed van gevestigde energiebelangen, die kan leiden tot gemeentelijk beleid dat in strijd is met het duurzame belang van individuele bewonersinitiatieven en de stad als geheel.

Annelies Huygen, hoogleraar Ordening Energiemarkten en senior consultant bij TNO, onderschreef de conclusies van Hisschemöller en gaf haar visie op verduurzaming en innovatie van warmtenetten.

Enkele kernpunten uit die visie:

  • Gelijk speelveld nodig tussen warmte en elektriciteit: daarvoor dient warmte transparanter gereguleerd te worden in nieuwe Warmtewet.
  • Verwevenheid tussen gemeenten en warmtebedrijven is strijdig met aanbestedingsregels en gemeenten hebben kennistekort op warmtegebied.
  • Hoogste toegevoegde waarde belangrijker criterium dan laagste kosten op korte termijn: andere doelen nodig, zoals bijdrage aan innovatie, wat leidt tot lagere kosten op langere termijn.

Na diverse vragen aan de onderzoekers was een belangrijke conclusie vanuit de werkgroep: bewonersinitiatieven doen er goed hun warmtekennis te vergroten om hun eigen belangen goed te kunnen behartigen in de planvorming voor verduurzaming van het Haagse warmtesysteem.

Meer blog

De burgemeester deed mee met een buurtwandeling van buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark

De burgemeester deed mee met een buurtwandeling van buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark

Burgemeester Jan van Zanen heeft op uitnodiging van Duurzaam Den Haag meegedaan met een wandeling...

Lees verder
Directeur Heleen Weening wil graag autodelen in Bohemen en Meer en Bos

Directeur Heleen Weening wil graag autodelen in Bohemen en Meer en Bos

Wil je meer weten over autodelen? Kom naar de autodeelinformatieavond op dinsdag 26 oktober om...

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht