Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Op afval-excursie met HK1000 initiatiefgroep

Waar gaat al ons afval nu precies heen?

Deel pagina:

Op afval-excursie met HK1000 initiatiefgroep

De initiatiefnemers van het HK1000 project ‘Biovergisting Houtrust’ organiseerden eind juni een afval-excursie naar de AVR terminal op de Binckhorst.  Aansluitend werden ook de AVR verbrandingsinstallaties in de Botlek waar het Haagse huisvuil wordt verbrand bezocht. De groep wil de opties voor lokale vergisting van Haagse biomassa onderzoeken. Het doel: biomassa omzetten naar biogas, elektriciteit en warmte. Hernieuwbare energie voor Den Haag!

De achterliggende doelstelling van deze excursie is om de eerste uitkomsten van de studie (hoe de natte fractie biomassa uit Den Haag het best kan worden ingezet voor de economie van Den Haag) te toetsen aan belanghebbenden in het huidige verwerkingsproces.

Tijdens de excursie heeft de HK1000 groep gezien hoe het nu in zijn werk gaat: Een heel groot deel van de biomassa (dus o.a. GFT) wordt op het moment niet apart ingezameld en wordt nu verbrand. Daarbij wordt het uiteindelijk voor een groot deel nuttig gebruikt  in de vorm van warmte, stoom en elektriciteit die de AVR produceert..De eerste fase van de studie toont echter aan dat er een veel betere CO2 emissie reductie mogelijk is door het lokaal te vergisten in plaats van in Rotterdam te verbranden.


Een klein gedeelte wordt als GFT apart ingezameld en gaat met vrachtwagens naar de composteerder van Indaver. De volgende stap die de HK1000 groep wil maken is het opzetten van twee pilots: natte biomassa (voedselresten) uit huishoudens via zgn gootsteenvermalers en het riool naar de vergister en biomassa van grootkeukens en restaurants via wegtransport. De HK1000 groep start de zoektocht naar financiering van deze pilots z.s.m. om in het 4e kwartaal  operationeel te zijn. De studie resultaten en de pilots tezamen moeten een beslissing mogelijk maken om al of niet met lokale vergisting van biomassa in Den Haag te starten. 

Benieuwd waar het restafval nu naartoe gaat, en wat er gebeurt met deze energie? Bekijk het in het onderstaande AVR filmpje: 

Meer blog

Alles wat je wilt weten over een groen dak in Den Haag

Alles wat je wilt weten over een groen dak in Den Haag

De veelgestelde vragen over een groendak

Lees verder
Bewoners ontvangen hun gratis boom!

Bewoners ontvangen hun gratis boom!

Hagenaars vertellen over hun gratis boom!

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht