Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!
Aangemaakt op: 16 okt. 2018

Het kan, maar je moet weten hoe

De buurt aan het woord – Walter Faas over Nieuwe Energie en Groen voor Koningsplein/Regentesseplein en omgeving

Deel pagina:

Het kan, maar je moet weten hoe

Al zijn halve leven is hij duurzaam bezig. Het begon met duurzaam eten. In Leiden werkte hij in een veganistisch restaurant waarna hij een opleiding bouwkunde volgde en zich specialiseerde in duurzaam bouwen. In 2014 kreeg hij de kans om zijn eigen duurzame woning te realiseren toen in de Kepplerstraat een oud schoolgebouw te koop aangeboden werd. Toen hij op facebook las over het buurtproject, raakte hij enthousiast. Dat paste goed in zijn duurzame straatje!

Pionieren met het buurtteam

Walter Faas doet mee en zit nu in het buurtteam bij het project Nieuwe Energie en Groen voor Koningsplein/Regentesseplein en omgeving. Ondersteund door Duurzaam Den Haag en met input van betrokken bewoners en partijen maakt het team een buurtplan voor een aardgasvrije, groene buurt in 2028. Inmiddels zijn er vier buurtbijeenkomsten geweest, worden de rollen duidelijker en zijn er steeds meer acties uitgezet. Maar, zoals Walter zegt: het is een chaotische maar ook essentiële fase, een soort ‘innovatief darwinisme’. Walter: ‘We zijn met het project aan het pionieren, dat merk ik echt. We zijn zoekend naar wat je als buurtteam kunt doen en betekenen. Laatst werd er in het team gezegd dat systeemkeuzes op hoger niveau gemaakt worden en we daar geen invloed op hebben, maar daar ben ik het niet mee eens. Als je laat zien dat je een goed alternatief hebt kan je invloed uitoefenen, je moet alleen weten hoe je dat moet doen. Een krachtenveldanalyse kan daarbij helpen, dan breng je de verschillende betrokken partijen, hun belangen en hun beslissingsbevoegdheid in kaart.’ 

Starten met een raamwerk 

Tijdens zijn studie werd gevraagd een ontwerp voor een gebouw te schetsen. Zijn docent begreep niets van waar hij mee bezig was: Walter tekende een systeem en geen ruimtelijk beeld. Dat systeemdenken past hij nu toe tijdens de buurtbijeenkomsten. Walter: ‘Je kijkt naar wat de gewenste situatie is en welke stappen je moet nemen om daar te komen. Dat biedt een raamwerk voor de besluitvorming en geeft houvast wanneer er onverwachte zaken naar voren komen. Tijdens de buurtbijeenkomst in september onderzochten we op deze manier wat er komt kijken bij het klimaatadaptief maken van de buurt. Er zijn toen weer veel vragen ontstaan. Ik geloof dat het team goed om kan gaan met de complexiteit van de transitie, maar we missen nog veel kennis. Zoals technische kennis over hoe het watersysteem werkt. Wat is de impact op de grondwaterstand op het moment dat je al het regenwater gaat loskoppelen van het riool? En wat betekent dat voor de kelders?’

Wat komt er kijken bij het klimaatadaptief maken van de buurt? Het buurtteam brengt de struikelblokken in kaart

De man op de maan

Ondanks onzekerheden en vragen die er zijn gelooft Walter wel dat het gaat lukken. ‘Als we een kritieke massa weten te bereiken dan gaat het gebeuren. In 1961 gaf JFK aan om het eind van dat decennium een man op de maan te zetten. Hij gaf ook aan: we weten niet hóe, maar we gaan het doen. De rakettechnologie was nog maar op een basisniveau, niemand wist wat er precies moest gebeuren. Met een stip op de horizon en commitment kom je heel ver. Wij moeten datzelfde level van commitment zien te krijgen. Op dit moment is dat er nog niet voldoende. Communicatie speelt daarin nu een hele belangrijke rol.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

‘Het gaat dan bij veel mensen om de vraag over hoe we met verduurzaming hun leven makkelijker kunnen maken. Er zit een verschil tussen levenskwaliteit en duurzaamheid. Levenskwaliteit gaat vooral over hier en nu: hoe kan je nu een beter leven leiden. Duurzaamheid gaat meer over dan en daar: wat zijn gevolgen van je keuzes voor de toekomst en voor de wereld buiten je directe leefomgeving. De truc is dat je initiatieven waarmee je het dan en daar duurzamer maakt laat bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit hier en nu.‘

Voortgang project

Walter zijn boodschap aan de buurt: ‘Doe mee, denk mee en wees positief!’ Het Koningsplein/Regentesseplein e.o. is een van de drie Haagse buurten uit het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt. Met dat project gaan we de komende tien jaar, samen met bewoners, aan de slag met het verduurzamen van hun buurt. Op deze pagina lees je meer informatie en vind je meer verslagen van de buurt aan het woord. Woon je rondom het Regentesse- of Koningsplein en wil je meer informatie of aanschuiven bij het buurtteam? Mail of bel dan met Edwin Cornelissen: edwin@duurzaamdenhaag.nl , 06 16499548.

Meer blog

Joris Wijsmuller nieuwe directeur-bestuurder Duurzaam Den Haag en Klimaatfonds

Joris Wijsmuller nieuwe directeur-bestuurder Duurzaam Den Haag en Klimaatfonds

Vertrekkend directeur Heleen Weening is heel blij met haar nieuwe opvolger

Lees verder
'Help mensen met hun problemen, dan komt duurzaamheid vanzelf'

'Help mensen met hun problemen, dan komt duurzaamheid vanzelf'

Voorlopers verduurzamen toch wel, die hoef je niet te helpen. De grote massa, daar gaat het om. Dat...

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht