Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!
Aangemaakt op: 25 jun. 2018

Onderzoek WISH: Welke warmteoplossingen zijn haalbaar?

Deel pagina:

Onderzoek WISH: Welke warmteoplossingen zijn haalbaar?

Op zondag 27 mei maakten de bewoners van het Statenkwartier tijdens de ALV van BES (Buurtenergie Statenkwartier) kennis met WISH: Warmte-initiatief Statenkwartier Den Haag. Tom Egyedi presenteerde namens WISH het voorstel om een actieonderzoek te gaan doen in het Statenkwartier. De onderzoeksvraag van dit onderzoek zou zijn: Welke duurzame warmteoplossingen zijn voor het Statenkwartier haalbaar? Wat is de meest interessante optie voor het Statenkwartier om op in te zetten in termen van duurzaamheid, financiële rentabiliteit, draagvlak en haalbaarheid?

Eerder zijn er al andere onderzoeken uitgevoerd in de wijk, onder andere naar de verduurzaming van individuele woningen. WISH stelt voor om daar op voort te bouwen, en nu ook te onderzoeken wat de wensen van de bewoners zijn, wat de kosten en baten zijn van verschillende oplossingen, en welke alternatieve governance- en financieringsmodellen mogelijk zijn. Daarbij benadrukt WISH dat het ook gaat om ‘actie’; het onderzoek zal niet alleen zaken inventariseren, maar ook de basis leggen voor toekomstige implementatie van oplossingen.

Twee belangrijke punten in het voorstel van WISH zijn ‘regie houden’ en ‘delen’. Door als wijk zelf de mogelijkheden te onderzoeken, behoudt de wijk de regie over haar warmtetransitie. De wijk bouwt ook direct expertise op gedurende het onderzoek, waardoor er geïnformeerde keuzes gemaakt kunnen worden. Deze kennis wil WISH ook graag delen met andere wijken, zodat er op meerdere plekken in Den Haag initiatieven hun voordeel kunnen doen met het actie-onderzoek.

Tijdens de ALV werd er positief gereageerd op het voorstel. Tijdens de discussie die volgde, werden er ook direct praktische voorstellen gedaan. De aanwezigen willen graag uitgezocht hebben welke ‘no regret’ maatregelen er zijn, en er werd gesuggereerd om expats te bereiken via ouderavonden bij de internationale scholen. Samen met de rest van Den Haag staat het Statenkwartier voor de vraag ‘hoe gaan we van het aardgas af?’.  Met het actieonderzoek van WISH en de steun van de wijk, gaat er in het Statenkwartier in ieder geval een stap naar het antwoord gezet worden.


Duurzame Haagse Warmte 
Buurtenergie Statenkwartier maakt deel uit van de werkgroep Duurzame Haagse Warmte. De werkgroep is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en bewonersinitiatieven, in opdracht van de gemeente. Eens in de vijf weken komt de groep bij elkaar om kennis te delen en inspiratie op te doen. Lees op deze pagina meer over de werkgroep en de aangesloten initiatieven. 

Meer lezen over Buurtenergie Statenkwartier? www.buurtenergiestatenkwartier.nl

Meer blog

Joris Wijsmuller nieuwe directeur-bestuurder Duurzaam Den Haag en Klimaatfonds

Joris Wijsmuller nieuwe directeur-bestuurder Duurzaam Den Haag en Klimaatfonds

Vertrekkend directeur Heleen Weening is heel blij met haar nieuwe opvolger

Lees verder
'Help mensen met hun problemen, dan komt duurzaamheid vanzelf'

'Help mensen met hun problemen, dan komt duurzaamheid vanzelf'

Voorlopers verduurzamen toch wel, die hoef je niet te helpen. De grote massa, daar gaat het om. Dat...

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht