Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Coaches Stichting Aarde-Werk betrekken vrouwen met een grote diversiteit bij duurzaamheid

Aarde-Werk is gespecialiseerd in het organiseren van activiteiten waarbij bij bewoners handvatten voor gedragsverandering krijgen toegereikt

Coaches Stichting Aarde-Werk betrekken vrouwen met een grote diversiteit bij duurzaamheid

Stichting Aarde-Werk bestaat al sinds 1993. De stichting is opgericht om bewustzijn ten aanzien van de kwaliteit van leven op aarde te vergroten en mensen bewust te maken van het klimaatprobleem. Aarde-Werk is gespecialiseerd in het organiseren van activiteiten waarbij bij bewoners handvatten voor gedragsverandering krijgen toegereikt die leiden tot een duurzame levensstijl. Van het gebruiken van radiatorfolie, tochtstrips en douchetimers; allerlei handige tools om hun energierekening omlaag te krijgen en liever te zijn voor de aarde. Cindy Slaghuis, manager projecten, werkt sinds 2001 bij Aarde-Werk.

Cindy: “Ik ben zelf bewuster en duurzamer gaan leven toen ik inzag dat we allemaal onderdeel zijn van een groter geheel. Toen ik doorhad hoe de aarde veranderde zag ik in dat ik, als individu, ook iets kan doen. Ik werd geraakt en uitgedaagd door Aarde-Werk om een project op de kaart te zetten om multiculturele groepen te bereiken en samen een duurzaamheidsslag te slaan. Daar hebben we ons de afgelopen jaren voor ingezet en ik ben heel trots op wat we tot nu toe bereikt hebben: duizenden mensen zijn naar onze bijeenkomsten gekomen, en velen deelnemers hebben zich naderhand ook aangesloten bij Aarde-Werk. In 2009 zijn we begonnen met het project ‘Duurzame Vrouwen’, wat ook een groot succes is.”

Met het Duurzame Vrouwen project bereikte Aarde-Werk al meer dan 3300 vrouwen met een grote diversiteit aan culturele achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau, taal en milieukennis. De duurzaamheidscoaches van Aarde-Werk betrokken deze vrouwen bij thema’s rond milieu en duurzaamheid en stimuleerden en ondersteunden hen om actief met deze thema’s aan de gang te gaan in hun wijk. 


Cindy: “Wij hebben ons allemaal bij dit project aangesloten, omdat we in ons hart voelden dat we op deze manier echt iets konden doen voor een ander, én zelf konden groeien. Marwa en MyCam zijn bijvoorbeeld begonnen als deelneemster en zijn binnen Stichting Aarde-Werk nu opgeleid tot duurzaamheidscoach. Duurzaamheid is iets wat wij heel graag willen doorgeven. Duurzaam voor de aarde, daar willen wij samen werk van maken. Daarom heet onze stichting Aarde-Werk. Werken voor de aarde, maar wel vanuit ons hart. Tijdens de bijeenkomsten van Stichting Aarde-Werk worden de deelnemers uitgedaagd om op 4 manieren naar een thema (bijvoorbeeld bij Energie) te kijken: er wordt iets gedaan, er wordt iets gemaakt, er wordt iets geleerd en ze gaan met elkaar in dialoog." 

Tijdens een Energiebespaarbox bijeenkomst van Stichting Aarde-Werk, bijvoorbeeld in een buurthuis in Den Haag, worden bewoners uitgenodigd om langs te komen met hun energierekening. De duurzaamheidscoaches leggen vervolgens aan de hand van makkelijke voorbeelden en kort en krachtige informatieoverdracht (inclusief foto’s en producten, werken niet met veel tekst of folders) uit hoe je zelf thuis je energierekening kunt verlagen. Van de verwarming een paar graden lager tot een douchetimer, en van ledlampen kopen tot radiatorfolie aanbrengen. 

Daarna gaan de coaches 1 op 1 zitten met de deelnemers en wordt er specifiek gekeken naar de energierekening en wat de mensen thuis zelf het beste zouden kunnen veranderen om de energierekening te verlagen.  Het is tijdens zo’n bijeenkomst, vooral in multiculturele wijken, erg belangrijk dat er duurzaamheidscoaches zijn die verschillende talen spreken. Zo krijgen alle deelnemers een goede uitleg.  

Cindy: “Wij brengen duurzaam leven heel laagdrempelig. Al onze coaches zijn getraind op verschillende niveaus en we spreken 14 verschillende talen. Op de Energiebeurs staan we met een team coaches met 9 verschillende culturele achtergronden: mensen uit Hongarije, Vietnam, Albanië, Marokko, Turkije, Egypte, Irak, Rwanda en Nederland. Als iemand iets niets begrijpt, wisselen we van taal. Daarnaast willen wij graag  vrouwen in hun kracht zetten. Zorgen voor meer bewustzijn, keuzemogelijkheden aanbieden en mogelijkheden voor een duurzame bijdrage voor onze  aarde, en hierin balans vinden. Je hoeft niet alles te doen. Als we allemaal kleine  stappen zetten, komen we al heel ver.” 

Meer informatie: www.aarde-werk.nl
De coaches van Stichting Aarde-werk waren ambassadeur van de Haagse Energiebeurs 2017.

Op de foto van links naar rechts: Marwa, Cindy, MyCam en Fatma

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht