Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Bewoners aan het stuur in Mariahoeve & Marlot

Je kan nu jouw wijkprojectplan indienen

Bewoners aan het stuur in Mariahoeve & Marlot

Je kan nu jouw wijkprojectplan indienen voor Mariahoeve & Marlot! In het bewonersplan van de lokale actiegroep staan de voorwaarden waaraan wijkprojecten moeten voldoen. Lees deze vooral door voordat je jouw wijkprojectplan maakt.

Bewonersplan
Samenvatting bewonersplan

Heb je hulp nodig bij het maken van jouw wijkprojectplan?

Kom dan langs bij de inloop-bewonersbijeenkomst:

zaterdag 4 juni 2022. Van 14.00 - 17.00 uur

Locatie: Wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155, Den Haag.

Je kunt binnenlopen wanneer je maar wilt. Er zullen bewoners en professionele organisaties aanwezig zijn die informatie kunnen geven over isoleren, inductiekoken en andere tips om je energierekening omlaag te krijgen.

Heb je een idee voor een wijkproject maar vind je het moeilijk om dat op te schrijven? Er zijn bij de bijeenkomst bewoners aanwezig die je hierbij kunnen helpen.

Stappenplan indienen wijkprojectplan

1. Het indienen doe je door uiterlijk zondag 3 juli 2022 een e-mail te sturen naar mariahoeve@duurzaamdenhaag.nl. Jouw plan voeg je toe als bijlage. Dit kun je ook doen zonder dat je op de bewonersbijeenkomst bent geweest.

2. Je plan zal worden beoordeeld door de lokale actiegroep aangevuld met een aantal neutrale beoordelaars van buiten de wijk. De uitslag krijg je (hopelijk) te horen op vrijdag 8 juli.

3. De vier belangrijkste criteria waarop je plan wordt beoordeeld (de andere criteria lees je hier in het bewonersplan dat eerder is gemaakt):
• Je plan moet te maken hebben met de energietransitie (bijvoorbeeld het besparen van aardgas en/of elektriciteit, het gebruik van zonnepanelen of het informeren van bewoners hierover).
• Je plan moet nut hebben voor andere wijkbewoners, liefst zo veel mogelijk. Het is immers een wijkprojectplan.
• Je plan moet realistisch en haalbaar zijn. Het moet bijvoorbeeld voor eind december 2023 uitgevoerd kunnen worden.
• De kosten en maatschappelijke opbrengsten van je plan moeten in verhouding zijn.

4. Hou je aan het volgende format bij het schrijven van jouw wijkprojectplan. Daarmee voorkom je dat je belangrijke dingen vergeet en het maakt het beoordelen ook makkelijker. Hoe korter, hoe makkelijker te lezen, hoe groter de kans op een enthousiaste reactie.

• Naam project
• Korte duidelijke beschrijving project in één alinea
• Plan van aanpak: Wat wil je bereiken? Wie is hiermee geholpen? Hoe ga je het aanpakken? Wat is het eindresultaat?
• Begroting: Hoeveel geld heb je nodig? Waaraan ga je het geld besteden?
Kosten waaraan je het geld mag besteden zijn bijvoorbeeld:
i. Uren van projectleiders en uitvoerders, tegen een maatschappelijk uurtarief
ii. Inhuur experts
iii. Andere kosten voor praktische uitvoering
• Financiering: Hoeveel geld vraag je van ons? Heb je nog andere geldbronnen voor dit project?
• Planning: Hoe lang duurt het project?
• Organisatie: Wie organiseert het project? Wie is het aanspreekpunt?

Belangrijke data

• 4 juni 2022: bewonersbijeenkomst waar je meer informatie en hulp kunt krijgen
• 3 juli 2022: deadline voor het indienen van wijkprojecten
• 8 juli 2022: uitslag bekend. Hierna kun je aan de slag
• 31 december 2023: project moet zijn afgerond

Doe mee met de lokale actiegroep in Mariahoeve & Marlot

Ben je bewoner van of werk je in Mariahoeve & Marlot en wil je meedenken met de lokale actiegroep over het vervolg van het project? Dan ben je nog steeds welkom om aan te sluiten. Stuur dan een mail naar reinder@duurzaamdenhaag.nl.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht