Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Duurzaam Den Haag ondersteunt bewonersinitiatieven

Het gaat om initiatieven die handelingsperspectief en inspiratie bieden voor een duurzame stad

Deel pagina:

Duurzaam Den Haag ondersteunt bewonersinitiatieven

Met deze activiteit ondersteunen we initiatieven van bewoners uit verschillende delen van de stad, die gericht zijn op verduurzaming van de warmtevoorziening en vergroening van de stad of buurt. Het gaat om initiatieven die handelingsperspectief en inspiratie bieden aan andere bewoners om zich actief in te zetten voor een duurzame stad, en die een extra zetje kunnen gebruiken. We helpen hen een stap verder door organisatorische, inhoudelijke en/of communicatieve ondersteuning, zodat ze meer impact krijgen. 

Met deze activiteit worden impactvolle initiatieven van bewoners en ondernemers die de stad CO2-neutraal en klimaatadaptief maken versterkt en boeken ze sneller resultaat. 

Werkgroep Zonnedaken en Vergroening

Samen met een aantal werkgroepleden ontwikkelen we sinds 2019 een aanpak om de aanleg van zonnedaken en groene daken op te schalen (met de afweging of daken geschikt zijn voor panelen, collectoren en/of vergroening). 

Werkgroepleden:

Duurzaam Den Haag ondersteunt ook de werkgroep Duurzame Haagse Warmte. Deze werkgroep komt al sinds 2016 maandelijks bijeen en bestaat uit inmiddels 16 buurtinitiatieven die met elkaar kennis en ervaringen delen om van het gas af te gaan. 

Ondersteuning overige initiatieven

Heb jij ondersteuning nodig voor een bewonersinitiatief dat gericht is op de verduurzaming van de warmtevoorziening en/of vergroening van de stad? We helpen je graag! Mail projectleider lennart@duurzaamdenhaag.nl of bel 070 - 36 430 70.

Deze initiatieven hebben wij in het verleden ondersteund

Contact

Wil je meer weten over deze activiteit van Duurzaam Den Haag of wil je je aansluiten bij de werkgroep? Mail projectleider lennart@duurzaamdenhaag.nl of bel 070 - 3643070.

Meer activiteiten