Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Klimaatfonds - Helpt maatschappelijke organisaties bij de financiering van duurzaam project

Het Klimaatfonds helpt je!

Deel pagina:

Klimaatfonds - Helpt maatschappelijke organisaties bij de financiering van duurzaam project

Het Klimaatfonds helpt bij het compenseren van CO2-uitstoot in de regio Den Haag. Wij brengen vraag en antwoord bij elkaar.

Zoek jij financiering?

Ben je een Stichting of Vereniging? Een school, een sportvereniging, een culturele organisatie of een VVE of wijkinitiatief? Zoek jij financiering voor energie besparen of voor het opwekken van duurzame energie? Neem contact met ons op: klimaatfonds@duurzaamdenhaag.nl of via 070 - 36 430 70

Voorwaarden financiering

Dit zijn de voorwaarden voor de financiële bijdrage van het Klimaatfonds: 


  • Het project is van een maatschappelijke organisatie of instelling zonder winstoogmerk.
  • Het project wordt uitgevoerd in Den Haag. Check eerst of andere financiële steun mogelijk is, bijvoorbeeld via subsidies; maak hiervan een overzicht.
  • Het project moet aantoonbaar minimaal 100 ton CO2 reduceren. Dat berekenen we door alle maatregelen samen te nemen en over de gehele levensduur de CO2 mee te rekenen (tot 15 jaar).
  • Zodra de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd is de financiële bijdrage van toepassing.
  • De aanvraag kan uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van de maatregelen worden ingediend bij het Klimaatfonds.
  • De bijdrage van het Klimaatfonds is maximaal € 25.000

Het Klimaatfonds toetst elke aanvraag individueel. Zij heeft het recht om van deze voorwaarden af te wijken. Het fonds is onafhankelijk in de beslissing om een financiële bijdrage toe te kennen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op: klimaatfonds@duurzaamdenhaag.nl of bel 070 - 36 430 70

Meer activiteiten

Operatie Steenbreek – Alle tuinen groen. Help Den Haag vergroenen en ontstenen!
7 mrt

Operatie Steenbreek – Alle tuinen groen. Help Den Haag vergroenen en ontstenen!

Lees verder