Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Belangrijke stukken rondom de warmtetransitie

Deel pagina:

Belangrijke stukken rondom de warmtetransitie

Duurzaam Den Haag

De warmtevisie van Duurzaam Den Haag geeft een beeld van hoe de overstap naar duurzame warmte vorm kan krijgen met aandacht voor lokale warmte en met ruimte voor bewoners en ondernemers om zelf vorm te geven aan het nieuwe Haagse warmtesysteem. De reacties van bewoners en experts op deze visie vind je hier. Meer achtergrondinformatie kun je lezen in het onderzoek dat aan deze visie ten grondslag ligt.

Gemeentelijke stukken

Het meest recente overzicht van het gemeentelijke beleid op de warmtetransitie stamt uit maart 2019 en staat in het hoofdstuk over de energietransitie van de Kadernota.

Eerder verschenen gemeentelijke stukken:

Werkgroep Duurzame Haagse Warmte

De werkgroep Duurzame Haagse Warmte is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en bewonersinitiatieven, in opdracht van de gemeente. In een aantal wijken is in opdracht van de bewonersinitiatieven onafhankelijk warmteonderzoek uitgevoerd.

Zo liet bewonersinitiatief Warm in de Wijk uit de Vruchtenbuurt een haalbaarheidsstudie uitvoeren om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van een duurzame en collectieve warmtevoorziening in deze wijk. In deze studie zijn drie varianten voor warmteproductie onderzocht: TEO: thermische energie uit oppervlaktewater, TED: Thermische Energie uit Drinkwater en geothermie-retour. Het onderzoeksrapport vind je hier.

In Ypenburg gaven buurtinitiatief Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (SHWY) en Eneco opdracht te onderzoeken welke mogelijkheden deze wijk heeft om uiterlijk in 2025 in de gehele warmtevraag te voorzien met hernieuwbare bronnen met minimaal gelijkblijvende kosten. Klik hier voor de uitkomsten van dit onderzoek.

Ook Buurtenergie Statenkwartier (BES) gaf opdracht tot een onderzoek, waarin de volgende onderzoeksvraag centraal stond: welke duurzame energie- en warmteoplossingen zijn voor het Statenkwartier haalbaar, gegeven een aardgasloos Statenkwartier in 2030?

2030 Klimaatneutraal; ook voor ‘ons Eigah’

Steden – met al hun inwoners, gebouwen en vervoer – stoten zo’n 70% van alle broeikasgassen uit. Steden hebben daarmee een groot deel van de oplossing van klimaatverandering in handen. Steden krijgen ook het meeste te lijden onder klimaatverandering. Alle reden dus om alles op alles te zetten om de opwarming te stoppen. Check het Haags Klimaatpact voor meer info!

Meer over activiteit

Werkgroep Duurzame Haagse Warmte - Samen op zoek naar alternatieven voor het aardgas

Werkgroep Duurzame Haagse Warmte - Samen op zoek naar alternatieven voor het aardgas

Lees verder
Interviews met Haagse warmte-initiatieven en bewoners

Interviews met Haagse warmte-initiatieven en bewoners

Lees verder


Meer activiteiten

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht