Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Nieuwe energie en groen in drie buurten

Wat gaat jouw buurt doen met nieuwe energie en groen?

Deel pagina:

13 mrt
Nieuwe energie en groen in drie buurten

Wat gaat jouw buurt doen met nieuwe energie en groen? Droom, denk en doe NU mee en realiseer je klimaatneutrale wijk in 2028!

De Haagse droom van 2040… begint vandaag
In 2040 wil Den Haag een klimaatneutrale stad zijn. Aangepast aan het veranderende klimaat. Een stad zonder aardgas en zonder elektriciteit uit fossiele, vervuilende brandstoffen. Heel Den Haag over op schone energie en CO₂-neutraal. Dat betekent dat we anders moeten omgaan met energie en groen. Die omslag naar duurzame energiebronnen, die transitie, die gaat nu van start. In drie Haagse buurten: het Koningsplein en omgeving, Moerwijk-Oost en de Noordpolderbuurt! 

Waarom? Om natuurrampen te voorkomen
Nu wordt de meeste Haagse energie nog opgewekt door het verbranden van aardgas. Om gebouwen en huizen te verwarmen, om te koken en voor je warme douche. Maar fossiele brandstoffen zoals aardgas zijn schadelijk voor mens en milieu. En de negatieve effecten op het klimaat en de natuur worden steeds duidelijker. Dus moeten we ingrijpen. Om natuurrampen als overstromingen, droogte en vervuiling van lucht, water en aarde te stoppen en te voorkomen.

De transitie start nu, met Haagse Krach!
Het is niet de vraag òf Den Haag de transitie naar ‘duurzaam’ gaat starten. Maar wel wanneer, door wie en hoe dat gebeurt. Stichting Duurzaam Den Haag wil niet afwachten totdat alles door anderen bepaald is. Wij geloven in nu starten, met Haagse Krach: bewoners aan het stuur in hun eigen buurt. Want wie kennen de situatie beter dan zij? En jij! Daarom starten we de transitie alvast in die drie Haagse buurten.

Jouw buurt bestuurt
Duurzaam Den Haag wil dat de buurt zèlf (be)stuurt en bepaalt hoe de transitie naar ‘Nieuwe energie en groen in de buurt’ gaat verlopen. Met directe meerwaarde voor de buurt: nieuwe banen, versterking van de lokale economie en een mooie, gezonde en veilige leefomgeving. Met de wensen en kracht van de bewoners centraal. Wij ondersteunen de buurt daarbij. Samen met de Gemeente Den Haag, woningcorporaties en andere belangrijke partners in die transitie.

Dit gaan wij doen in 2018 - 2028
Van nu tot 2028 willen we samen met jou, de buurtbewoners en partners werken aan:

  • Het opstellen van een buurttransitieplan: 10.000 woningen en gebouwen zonder aardgas en CO₂-neutraal maken
  • Het creëren van directe waarde voor en door de buurt
  • Het realiseren van voldoende groen en waterbergingscapaciteit
  • Het organiseren van gedeeld eigenaarschap, dus de buurt mede-eigenaar van de aanpak

 Zo doe je mee!
Heb jij wensen en ideeën om dit voor elkaar te krijgen? Wil je meer horen? Meedoen? Dat kan, nee, dat moet! Want alleen samen kunnen we werken aan die schone, veilige, klimaatneutrale stad en buurt. Die heerlijk is om in te wonen, werken en leven. Voor onze eigen toekomst èn die van onze kinderen. Dus doe mee en meld je aan bij je contactpersoon van Duurzaam Den Haag.

Jouw contactpersonen bij Duurzaam Den Haag

Algemene info
Stichting Duurzaam Den Haag is er voor iedereen die in Den Haag duurzaam aan de slag wil, of is, een vraag heeft, verbinding zoekt en/of zichzelf wil presenteren. Wij helpen je graag op weg! 

Meer projecten

Spreekuur in de Centrale Bibliotheek - Voor al je vragen over duurzaam doen
27 jul

Spreekuur in de Centrale Bibliotheek - Voor al je vragen over duurzaam doen

Lees verder
Haagse Krach Plekken - Concrete plekken in de stad waar duurzame bewoners en ondernemers initiatieven te vinden zijn
18 dec

Haagse Krach Plekken - Concrete plekken in de stad waar duurzame bewoners en ondernemers initiatieven te vinden zijn

Lees verder