Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Gezocht: Lid Raad van Toezicht Duurzaam Den Haag met financiële expertise

​​Bijdragen aan het verduurzamen van Den Haag, als kritisch partner van een betrokken en professioneel opererend team?

Deel pagina:

20 sep
 Gezocht: Lid Raad van Toezicht Duurzaam Den Haag met financiële expertise

Vanwege het einde van de zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van stichting Duurzaam Den Haag (DDH), zijn we per 1 januari 2018 op zoek naar een lid van de RvT met financiële expertise. 

De RvT houdt statutair toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder (directeur) en op de algemene gang van zaken van de stichting DDH. De RvT treedt op als klankbord voor de directeur met het oog op strategische ontwikkeling en continuïteit van de organisatie. De RvT bestaat momenteel uit vijf leden, komt 6 keer per jaar bijeen en kent een personele en een financiële commissie. De RvT heeft leden uit de zowel de profit als de non-profit sector. 

Verwachte kwaliteiten en competenties: 

 • Een open en kritische houding;
 • Goed ontwikkelde 'maatschappelijke antenne';
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de positie van eenduurzaamheidsorganisatie binnen de stad Den Haag;
 • Besluitvaardigheid;
 • Kennis van zaken op het gebied van (stedelijke) duurzaamheidsopgaves;
 • Affiniteit met de belangrijkste werkterreinen van DDH: energie (besparingen verduurzaming), groen & water(berging) in de stad;
 • Bij voorkeur een relevant netwerk in de stad (en waar relevant regionaalen nationaal).

Vanwege de portefeuille Financiën vragen we van het nieuwe lid nadrukkelijk het volgende: 

 • Aantoonbare financiële kennis en ervaring op strategisch niveau.

Specifieke taken: 

 • Kritisch toezicht houden op de financiën en het financiële beleid van DDH,met oog op de ontwikkeling en continuïteit van de organisatie;
 • Als lid van de Financiële commissie (bestaande uit twee personen)bevindingen en adviezen naar aanleiding van de financiële stukken(waaronder periodieke financiële en liquiditeitsrapportages, jaarrekening,accountantsverklaring en begroting) rapporteren aan de gehele RvT tervoorbereiding van de vergaderingen.

Tijdbesteding: 

 • Voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van de RvT, 6 per jaar in het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (momenteel overwegend op dinsdagen van 17.00 – 19.00).

Interesse? 

Stuur dan CV en motivatie uiterlijk op 20 oktober 2017 naar de voorzitter van de RvT, Jan Schinkelshoek: jan@schinkelshoek.nl. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Heleen Weening (directeur) op 06-30294113. NB. Leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 

Bekijk de vacature in PDF

Meer nieuws

Gezocht: communicatie stagiair(e) Duurzaam Den Haag
22 nov

Gezocht: communicatie stagiair(e) Duurzaam Den Haag

Voor ons project De Energiesponsor zijn wij per 1 januari op zoek naar een stagiair(e): een junior...

Lees verder
Windparken op zee worden zeewierboerderijen
9 nov

Windparken op zee worden zeewierboerderijen

Zeewier komt nu vooral uit Azië, maar binnen vier jaar verbouwen commerciële bedrijven het op...

Lees verder